Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus:

1.    Kí hợp đồng và thiết kế market
Căn cứ vào số lượng xe hiện còn, khách hàng chọn xe dưới sự tư vấn của Kỷ Nguyên, tiến hành ký kết hợp đồng. Kỷ Nguyên thiết kế market theo triết lý thương hiệu của sản phẩm, công ty với giá cạnh tranh. Hoặc chuẩn hóa market miễn phí nếu khách hàng tự thiết kế market. 

Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus

Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus

2.    Thi công nhanh chóng, chuyên nghiệp

   Kỷ Nguyên có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thi công nhanh chóng, đúng quy trình: in áp phích, rửa xe, xì khô, hút bụi bề mặt xe, láng bề mặt bằng dung dịch chuyên dụng, dán, xử lý điểm gấp khúc, kẽ hở…và sấy khô áp phích, bảo dưỡng định kỳ. Thời gian: 20 ngày cho 20 chiếc kể từ khi thống nhất mẫu thiết kế và hoàn thành ký kết Hợp đồng. 

Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus

Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus


3.    Nghiệm thu và kiểm tra định kì

Trong vòng 7 ngày sau khi hoàn thành thi công, Kỷ Nguyên sẽ cùng quý khách hàng tiến hành nghiệm thu thực tế hoặc qua ảnh tùy thuộc yêu cầu của khánh hàng. Kỷ Nguyên kiểm tra định kỳ mỗi quý một lần và sửa chữa nếu phát hiện hư hỏng. Ngoài ra, chúng tôi sửa chữa bảo dưỡng biển 24/24h khi có thông báo về hư hỏng biển từ người quản lý, đơn vị vận tải hoặc khách hàng. 

 

Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus

Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus

Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus

Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus

Quy trình dịch vụ quảng cáo xe bus