Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi hoặc không có mục đích sinh lợi; các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu.

quảng cáo biển tấm lớn

Ngày 31/10/2013, Bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BXD hướng dẫn về các quy chuẩn quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời. Trước khi thi công quảng cáo ngoài trời, mỗi doanh nghiệp quảng cáo cần phải nắm chắc những nguyên tắc về quy hoạch xây dựng lắp đặt phương tiện quảng cáo sau đây:

1. Quy hoạch phương tiện quảng cáo ngoài trời phải xác định được địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng các phương tiện quảng cáo ngoài trời đặt trên các tuyến giao thông đô thị và ngoài đô thị; bên ngoài hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

2. Vị trí, địa điểm, khu vực lắp đặt và công tác quản lý các phương tiện quảng cáo ngoài trời phải tuân theo quy định trong Luật Quảng cáo; Luật Xây dựng; Luật Giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Điện lực; Luật Đường sắt; QCXDVN 01 : 2008/BXD và các yêu cầu sau:

- Đảm bảo mỹ quan đô thị;

- Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, kết cấu xây dựng, trật tự an toàn xã hội, phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng địa phương;

- Đảm bảo các hoạt động sản xuất, sinh hoạt bình thường của người dân và an toàn sinh mạng;

- Đảm bảo tầm nhìn giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và không che khuất tầm nhìn biển báo giao thông;

- Không lắp đặt bảng quảng cáo trên các cột đèn chiếu sáng đô thị;

- Không lắp đặt bảng quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại các vị trí giao lộ, vòng xoay;

- Không lắp đặt công trình quảng cáo trong hành lang an toàn đối với cầu, hầm đường bộ (Xem Phụ lục B);

- Không lắp đặt công trình quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc;

- Không lắp đặt công trình quảng cáo trên đất của đường bộ khu vực ngoài đô thị.

3. Những trường hợp sau phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương:

- Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

- Xây dựng bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 m2 trở lên;

- Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 m2 trở lên.

Việc xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo phải tuân theo quy định về cấp phép và quản lý xây dựng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương.

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân xây dựng bảng, biển quảng cáo không có giấy phép của các cơ quan thẩm quyền. Điều đó không những ảnh hưởng tới quyền lợi khách hàng mà còn vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính. Công ty Quảng cáo & Tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên cam kết làm việc với đầy đủ các thủ tục, giấy tờ cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của mình.

Nguồn: Theo Kynguyen.info