THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D

Công ty cổ phần quảng cáo và tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên

Tuyển dụng vị trí nhân viên Thiết kế 2D,

http://www.kynguyenvn.info

 

Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật quảng cáo.

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi hoặc không có mục đích sinh lợi; các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu.

Không chỉ những doanh nghiệp in ấn, thiết kế quảng cáo mà ngay cả người thuê quảng cáo cũng cần nắm chắc các quy định về quảng cáo ngoài trời, đặc biệt là Luật quảng cáo. Vì bất kỳ lĩnh lực nào cũng đều phải hợp pháp, đáp ứng quy định của Nhà nước.

Bảng, biển quảng cáo đã trở thành một phương tiện quảng cáo hữu hiệu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp quảng cáo đã xây dựng và lắp đặt bảng, biển quảng cáo sai quy định của Pháp luật. 

Chương trình "CÙNG MIDEA ĐÓN NOEL NHN 100% QUÀ TNG" t ngày 16 - 18/12/2015 ti Media Mart Lê Văn Lương đã nhn được s quan tâm ca rt nhiu khách hàng.