Kỷ Nguyên thiết kế & lắp dựng những gian hàng không phải tiêu chuẩn phục vụ các triển lãm, hội chợ trên toàn quốc. Chúng tôi cung cấp vật tư, lắp đặt một phần hoặc toàn bộ hệ thông gian hàng tiêu chuẩn với diện tích tối thiểu 9 m2/ gian trong nhà hoặc không gian ngoài trời. 

Hệ thống gian hàng không theo tiêu chuẩn

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm

Gian hàng đơn lẻ được thiết kế theo yêu cầu khách hàng

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm

Gian hàng triển lãm