Trong tháng 1 và đầu tháng 2, chương trình liên hoan cuối năm đã diễn ra tưng bừng tại khắp các nhà máy, văn phòng của SPVB trên khắp cả nước. Đây là một hoạt động truyền thống của công ty được tổ chức vào dịp cuối năm với sự quan tâm và tham dự của đại diện EXCOM, các cấp quản lý của các phòng ban, và toàn thể cán bộ nhân viên công ty ở các khu vực.

     Liên hoan cuối năm là một hoạt động giúp ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong công ty cùng nhau nhìn lại những thành tích nổi bật của các tập thể, các cá nhân trong cả một năm hoạt động, những khó khăn vướng mắc của mỗi khu vực, mỗi địa phương trong thời gian qua và trong tương lai sắp tới, những nỗ lực và sự quyết tâm của toàn thể lãnh đạo công ty và mỗi cá nhân để thực hiện tốt mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh cũng được chia sẻ và phát động trong các buổi lễ liên hoan.

Nguồn: kynguyen.info