Một số hình ảnh tại sự kiện:

Hành trình giao thương không giới hạn 2007

Hành trình giao thương không giới hạn 2007

Hành trình giao thương không giới hạn 2007

Hành trình giao thương không giới hạn 2007

Hành trình giao thương không giới hạn 2007

Hành trình giao thương không giới hạn 2007

Hành trình giao thương không giới hạn 2007

Hành trình giao thương không giới hạn 2007

Hành trình giao thương không giới hạn 2007

Hành trình giao thương không giới hạn 2007