Một số hình ảnh tại buổi lễ:

lễ động thổ 2500 căn hộ ở đặng xá

lễ động thổ 2500 căn hộ ở đặng xá

lễ động thổ 2500 căn hộ ở đặng xá

lễ động thổ 2500 căn hộ ở đặng xá

lễ động thổ 2500 căn hộ ở đặng xá

lễ động thổ 2500 căn hộ ở đặng xá

lễ động thổ 2500 căn hộ ở đặng xá

lễ động thổ 2500 căn hộ ở đặng xá