Thông qua buổi lễ, Viglacera tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực nhà ở xã hội đồng thời thể hiện quyết tâm của Tổng công ty Viglacera trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)

Lễ khởi công xây dựng 1500 căn hộ cho người có thu nhập thấp – KĐT Đặng Xá II (29/7/2012)