Lễ khởi công nhà máy Texhong Ngân Long 2012

Lễ khởi công nhà máy Texhong Ngân Long 2012

Lễ khởi công nhà máy Texhong Ngân Long 2012