VỊ TRÍ: Chợ hoa Anh Trí, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Samsung, Quảng An, TH, HN

Samsung, TH, HN

 

Nguồn: kynguyen.info