VỊ TRÍ: Đường Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

 

Mini Cooper

 

Nguồn: kynguyen.info