VỊ TRÍ: Thanh Trì, Hà Nội

PV Gan

 

Nguồn: kynguyen.info