VỊ TRÍ: Trạm trung chuyển Long Biên - Hà Nội

OMO

OMO

OMO2

 

Nguồn: kynguyen.info