Với những thành tích xuất sắc, công ty Kỷ Nguyên đã được UBND TP HN cấp bằng khen đã có nhiều thành tích trong kinh doanh và tham gia hoạt động xã hội năm 2003
Đơn vị trao: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Năm: 2003

Bằng khen xuất sắc trong kinh doanh và hoạt động xã hội