Với những thành tích xuất sắc trong kinh doanh và các hoạt động xã hội, công ty Kỷ Nguyên đã được cấp bằng khen trong hoạt động bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội năm 2008.
Đơn vị trao: Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam
Năm: 2008

Bằng khen của hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi VN