Với nhiều thành tích xuất sắc trong kinh doanh và các hoạt động xã hội, công ty Kỷ Nguyên đã đạt danh hiệu chi bộ “trong sạch vững mạnh” 2013.

Đơn vị trao: Đảng cộng sản Việt Nam

Năm: 2013


Danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh