Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, công ty Kỷ Nguyên đã được UBND TP HN cấp giấy khen tham gia tổ chức chương trình Hội Xuân Hà Nội 2014
Đơn vị trao: Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Năm: 2014

Tham gia hội xuân hà nội 2014