Công ty Kỷ Nguyên được cấp giấy chứng nhận là hội viên chính thức của hiệp hội quảng cáo TP.HCM
Đơn vị trao: Hội quảng cáo HCM
Năm: 2013

Chứng nhận hiệp hội quảng cáo HCM