Với những hoạt động tích cực trong kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng, công ty Kỷ Nguyên được cấp giấy khen doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn quận nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.
Đơn vị trao: Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ
Năm: 2010

doanh nghiệp xuất sắc 2010