Được sự đồng ý của bộ GTVT phối hợp với Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội, Kỷ Nguyên trở thành đơn vị thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời Hà Nội trên tất cả các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn Hà Nội.

Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, nhu cầu quảng cáo là nhu cầu cấp thiết của toàn nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. 
Khi có quy hoạch được hoàn thiện sẽ đem lại những lợi ích kinh tế to lớn, cũng như chống được các tình trạng làm sai, làm ẩu, làm trái pháp luật và gây ra phản cảm, mất mỹ quan thành phố. 
Đề án quảng cáo này là cái nhìn thiết thực nhất có ảnh hường đến năm 2030 về hoạt động quảng cáo. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề án là quy hoạch lại các loại hình quảng cáo và giới thiệu, tư vấn các quy trình để thực hiện.

Một số mẫu thiết kế:

Thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời Hà Nội

Thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời Hà Nội

Thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời Hà Nội

 

Thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời Hà Nội

Thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời Hà Nội

Thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời Hà Nội

Thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời Hà Nội